ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE

PROFESJONALNE ZABEZPIECZENIE IMPREZ MASOWYCH

Od wielu lat zajmujemy się zabezpieczaniem wszelakich imprez i wydarzeń, zwłaszcza organizowanych dla znacznej ilości gości. Podczas takich eventów nieuniknione są różne urazy, omdlenia oraz inne mniejsze i większe wypadki wymagającej pomocy medycznej. W związku z tym wychodzimy Państwu na przeciw i oferujemy nasze usługi na miejscu wydarzenia. Nasi medycy są do Państwa dyspozycji na miejscu wydarzenia aby sprawnie i szybko udzielić potrzebnej pomocy. Posiadamy w pełni wykwalifikowany personel medyczny, oraz doskonale wyposażoną karetkę, punkt medyczny aby w każdej sytuacji być w stanie udzielić koniecznej pomocy. Zapewnimy Państwu bezpieczeństwo na imprezie i poczucie spokoju, że w razie potrzeby jesteśmy na miejscu do Państwa dyspozycji.

Jeżeli organizujecie Państwo imprezę i szukacie sposobu na to, aby skutecznie zabezpieczyć ją od strony medycznej, to polecamy nasz pakiet usług. Zapewniamy pełne obsługę medyczną imprez .

Wybierając naszą firmę, wybieracie Państwo rzetelność, solidność i szybkość działania, która połączona jest z sumiennym wykonywaniem obowiązków. Zapewniamy nie tylko dostęp do sprzętu, ale również do doskonale przygotowanej kadry medycznej.

Chcąc bezpiecznie zorganizować dużą imprezę i nie martwić się o życie ludzkie, wybierzcie naszą firmę. Zapewniamy Was, że dołożymy wszelkich starań, aby impreza była przyjemna i mamy nadzieję, że podczas niej nie dojdzie do przykrych sytuacji, jeżeli jednak tak się stanie, zareagujemy natychmiastowo.

Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504USTAWA
z dnia 20 marca 2009 r.o bezpieczeństwie imprez masowych Rozdział 2

Bezpieczeństwo imprez masowych

Art. 5.

1. Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada jej organizator.
2. Bezpieczeństwo imprezy masowej obejmuje spełnienie przez organizatora wymogów w zakresie:
1) zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie;
2) ochrony porządku publicznego;
3) zabezpieczenia pod względem medycznym;
4) zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi.
3. Obowiązek zabezpieczenia imprezy masowej spoczywa na organizatorze, a w zakresie określonym w tej ustawie i innych przepisach także na: wójcie, burmistrzu, prezydencie miasta, wojewodzie, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej, służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny na obszarach kolejowych, służbie zdrowia, a w razie potrzeby także innych właściwych służbach i organach.
4. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, minimalne wymagania dotyczące zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej, mając na uwadze liczbę uczestników imprezy, jej rodzaj, a także zapewnienie bezpieczeństwa jej uczestników.
Art. 6.
1. Organizator zapewnia:
1) spełnienie wymogów określonych, w szczególności, w przepisach prawa budowlanego, w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
2) udział służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi służbami kierownika do spraw bezpieczeństwa;
3) pomoc medyczną;
4) zaplecze higieniczno-sanitarne;
5) wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji;
6) warunki do zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej;
7) sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia imprezy masowej w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych;
8) wydzielone pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej.