transport medyczny

Polska i Europa

wizyty lekarskie

zabezpieczanie imprez masowych

najwyższa jakość usług


Zabezpieczanie imprez masowych

PROFESJONALNE ZABEZPIECZENIE IMPREZ MASOWYCH

Od wielu lat zajmujemy się zabezpieczaniem różnego rodzaju imprez i wydarzeń, zwłaszcza organizowanych dla znacznej ilości gości. Podczas tego typu eventów nieuniknione są niestety różnego rodzaju urazy, omdlenia oraz inne, mniejsze i większe wypadki wymagające szybkiej i skutecznej pomocy medycznej. Nasza firma jest w stanie zapewnić Państwu profesjonalne usługi medyczne na miejscu organizowanego wydarzenia.

Posiadamy doświadczony i w pełni wykwalifikowany personel medyczny oraz doskonale wyposażoną karetkę i mobilny punkt medyczny aby móc w każdej sytuacji udzielić koniecznej pomocy. Zapewnimy Państwu bezpieczeństwo na imprezie i poczucie spokoju, że w razie potrzeby jesteśmy na miejscu do dyspozycji Państwa gości.

Jeżeli organizujecie Państwo imprezę i szukacie niezawodnego sposobu na to, aby skutecznie zabezpieczyć ją od strony medycznej zachęcamy do skorzystania z pakietu naszych usług zapewniającego pełną obsługę medyczną imprez.

Wybierając naszą firmę, wybieracie Państwo rzetelność, solidność i szybkość działania, która połączona jest z sumiennym wykonywaniem obowiązków. Zapewniamy nie tylko dostęp do secjalistycznego sprzętu, ale również do doskonale przygotowanej, wykształconej i doświadczonej kadry medycznej.

Chcąc bezpiecznie zorganizować dużą imprezę i nie martwić się o życie i zdrowie gości wybierzcie naszą firmę. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby impreza była przyjemna i mamy nadzieję, że podczas niej nie dojdzie do przykrych sytuacji, jeżeli jednak tak się stanie, zareagujemy natychmiastowo.


Informacje prawne

Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504 USTAWA z dnia 20 marca 2009 r.o bezpieczeństwie imprez masowych Rozdział 2

Bezpieczeństwo imprez masowych

Art. 5.
1. Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada jej organizator.
2. Bezpieczeństwo imprezy masowej obejmuje spełnienie przez organizatora wymogów w zakresie:
1) zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie;
2) ochrony porządku publicznego;
3) zabezpieczenia pod względem medycznym;
4) zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi.
3. Obowiązek zabezpieczenia imprezy masowej spoczywa na organizatorze, a w zakresie określonym w tej ustawie i innych przepisach także na: wójcie, burmistrzu, prezydencie miasta, wojewodzie, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej, służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny na obszarach kolejowych, służbie zdrowia, a w razie potrzeby także innych właściwych służbach i organach.
4. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, minimalne wymagania dotyczące zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej, mając na uwadze liczbę uczestników imprezy, jej rodzaj, a także zapewnienie bezpieczeństwa jej uczestników.

Art. 6.
1. Organizator zapewnia:
1) spełnienie wymogów określonych, w szczególności, w przepisach prawa budowlanego, w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
2) udział służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi służbami kierownika do spraw bezpieczeństwa;
3) pomoc medyczną;
4) zaplecze higieniczno-sanitarne;
5) wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji;
6) warunki do zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej;
7) sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia imprezy masowej w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych;
8) wydzielone pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej.Informacje

Jeśli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu pod numer:

+48 22 112 0 999

lub mogą Państwo skorzystać z naszego formularza kontaktowego

Czy wiesz że...

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę i od wielu lat zapewniamy Państwu pomoc ambulatoryjną

Świadczymy usługi wizyt domowych na terenie całego kraju realizowane przez doświadczonych lekarzy

Współpracujemy z firmami będącymi pionierami na rynku medycznym i działającymi na skalę europejską

Stworzyliśmy ambulans tylko dla dzieci w którym umieściliśmy ich ukochane postacie z bajek, aby mogły towarzyszyć Państwa pociechom w stresującej dla nich podróży

Od wielu lat zajmujemy się zabezpieczaniem wszelakich imprez i wydarzeń, zwłaszcza organizowanych dla znacznej ilości gości
odwiedź nas na facebooku