SZKOLENIA MEDYCZNE

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Nasze szkolenia skierowane są zarówno do osób, które nie posiadają wiedzy na temat Pierwszej Pomocy, jak również tych, które chcą sobie przypomnieć/poszerzyć zagadnienia z tym związane. Szkolenia przeprowadzane są przez wykwalifikowaną kadrę medyczną.

Zapewniamy Państwa, że uczestnictwo w naszym szkoleniu, znacznie przybliży Wam problematykę udzielania pierwszej pomocy. Możecie dzięki temu uratować życie swoich bliskich lub innych poszkodowanych w różnego rodzaju zdarzeniach lub wypadkach. W cenę szkolenia wliczone są niezbędne materiały edukacyjne oraz pomoce naukowe. :

Szkolenia podstawowe (BLS)

Nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, poznanie aspektów prawnych udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenia pediatryczne

Poznanie różnic w postępowaniu z dzieckiem a osobą dorosłą oraz najczęstszych stanów zagrożenia życia u dziecka. Nabycie umiejętności oceny stanu poszkodowanego dziecka oraz wezwanie pomocy. Poznanie procesu postępowania z dzieckiem nieprzytomnym (resuscytacja), zakrztuszonym, urazowym (rany, oparzenia, zatrucia itp.)

Szkolenia urazowe

Nauka praktycznego zaopatrywania urazów uszkodzenia ciała: rany i złamania. Postępowanie przy oparzeniach chemicznych, termicznych i elektrycznych, urazach głowy i kręgosłupa. Umiejętność zaobserwowania objawów napadów padaczkowych i odpowiedniego postępowania z poszkodowanym.

Szkolenia dla szkół nauki jazdy

omówienie najbardziej typowych sytuacji ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia, których dotyczą pytania egzaminacyjne. Dodatkowo kursanci uczą się prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie osoby dorosłej.

Szkolenie dla nauczycieli i opiekunów

program oprócz standardowych zagadnień omawianych na szkoleniu podstawowym został poszerzony o informacje dotyczące specyfiki prowadzenia działań ratunkowych u dzieci. Część teoretyczna jest dopełniona ćwiczeniami praktycznymi z fantomami niemowlęcymi, dziecięcymi (w różnym wieku) oraz osób dorosłych.


Przykładowy program szkolenia :

Zakres szkolenia:

1. Podstawowe czynności resuscytacyjne dorosłych
· Ocena stanu poszkodowanego
· Zasady postępowania z nieprzytomnym oddychającym
· Prawidłowe wezwanie pomocy
· Schemat czynności resuscytacyjnych
2. Podstawowe czynności resuscytacyjne dzieci
· Ocena stanu poszkodowanego
· Zasady postępowania z nieprzytomnym oddychającym
· Prawidłowe wezwanie pomocy
· Schemat czynności resuscytacyjnych
3. Resuscytacja z użyciem AED
· Sposób użycia
· Bezpieczeństwo podczas stosowania AED - własne i świadków zdarzenia
4. Zaopatrywanie najczęstszych urazów mechanicznych i obrażeń
· Zaopatrywanie ran
· Zaopatrywanie złamań/zwichnięć/skręceń
· Zaopatrywanie oparzeń
· Zaopatrywanie amputacji
· Zaopatrywanie urazów kręgosłupa
5. Inne stany nagłe
· ból w klatce piersiowej
· duszność
· drgawki
· ciało obce
· zatrucia
Zapraszamy na Nasze szkolenia.